obrazek
obrazek
VÝROBA

Svislé obrábění obecně používáme, pokud průměr rotační součásti je několika násobně větší než délka charakter součásti, její tvar nebo hmotnost nedovolují z technologických důvodů použít běžný soustruh.

Karuselové soustruhy dnešní doby, respektive karuselová centra dokážou v jednom upínacím kroku obrobit obrobek včetně frézování ploch či vrtání děr se závity. Takto koncipovaná technologie je jistě velmi produktivní a kvalita obrábění velmi vysoká.

Zůstává nám ovšem jeden důležitý faktor a to je tuhost stroje. Běžně se v praxi setkáváme se špatně připravenými polotovary (zejména hovoříme o odlitcích), které vykazují značné nedostatky. Myslíme strukturu povrchu po pálení v místech vtoků. Pak při obrábění a bez požadované tuhosti se ztrácí výhoda v rychlosti a produktivita klesá. Předhrubování povrchu trvá déle a čas k nasazení doporučených parametrů se prodlužuje.

Trisolid použil k rekonstrukci stroj, který se vyznačuje vysokou tuhostí. Stroj byl přestavěn na CNC řízení, které je uzpůsobeno přímo pro potřebu svislého soustruhu starší koncepce. Byl použit řídicí systém E.C.S. a je schopen si poradit i se špatně připravenými polotovary

Běžně obrábíme:

Z hlediska technologického
- odlitky
- výkovky
- výpalky
- svařence


Z hlediska materiálového
- ocel
- litina
- nerezavějící ocel
- plasty
- neželezné kovy


Z hlediska technologie použití
- různé rotační součásti z technologických celků
- armatury
- oběžná kola čerpadel
- součásti technologie pro průmysl - energetický
                                                                    - chemický
                                                                    - potravinářský


poptavkaEXCELENTNÍ KVALITA. Tu od nás dostanete vždy.
STALO SE
ikona

UPEVNĚNÍ POZICE NA TRHU.
Trisolid s.r.o. se stává významným kooperačním partnerem v oblasti svislého obrábění. Naše výrobní a technologické zkušenosti stvrzují důležitou pozici společnosti na domácím i zahraničním strojírenském trhu.
ikona

REKONSTRUKCE SVISLÉHO SOUSTRUHU.
Přestavba na CNC řízení, výrazné zlepšení produktivity výroby, nové možnosti obrábění - jeden z významných mezníků v historii společnosti, který má progresivní vliv na budoucí výrobní možnosti firmy.
ikona

PŘÍPRAVA PROJEKTU NOVÝCH PROSTOR.
Zahájili jsme přípravu inovačního projektu, jehož cílem je výstavba nových výrobních prostor.Cílem je efektivněji uspokojovat rostoucí poptávku po produkci společnosti.
phone    (+420) 596 227 035

       E-mail: strojirna@trisolid.cz
       Adresa: TRiSOLiD s.r.o., Šmídova 798/24, 716 00 Ostrava–Radvanice. Czech Republic                                                                                                                                                                               (c) TRISOLID